Jan Kida, Stylistyka, styl i język artystyczny w edukacji polonistycznej, Rzeszów 1998

Grzegorz Seroczyński

Poradnik Językowy 4/2000 s. 69-71
Dział: Recenzje