Z korespondencji sekretarza Rady Języka Polskiego. (Wielkie i małe litery w nazwach wielowyrazowych)

Poradnik Językowy 4/2000 s. 72-75
Dział: Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk