Funkcja intratekstualna leksemów a ich cechy gramatyczne (analiza wyrażenia wszelki)

Maciej Grochowski

Poradnik Językowy 5/2000 s. 1-10
Dział: Artykuły i rozprawy