Muzyka, poetyka i stylistyka. Nazwy muzyczne w tytułach wierszy młodopolskich i ich wpływ na językową organizację tekstu (cz. II)

Ewa Biłas

Poradnik Językowy 5/2000 s. 11-18
Dział: Artykuły i rozprawy