Analiza i ocena wybranych programów nauczania języka polskiego w gimnazjum (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu kształcenia językowego)

Agnieszka Mikołajczuk, Elżbieta Sękowska

Poradnik Językowy 5/2000 s. 19-38
Dział: Język polski w szkole