Sprawozdanie z konferencji słowotwórczej w Innsbrucku [27 IX - 2 X 1999]

Krystyna Kleszczowa, Ludwig Selimski

Poradnik Językowy 5/2000 s. 42-47
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki