Sprawozdanie z konferencji Gwary dziś. Metodologia badań (Obrzycko, 27.09-20.09.1999 r.)

Janina Chodera, Danuta Kledzik

Poradnik Językowy 5/2000 s. 47-51
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki