Wakacyjna Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Poznań, 12-13 lipca 1999 r.)

Irena Sarnowska-Giefing

Poradnik Językowy 5/2000 s. 51-53
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki