Powstała Komisja Dydaktyczna Rady Języka Polskiego

Poradnik Językowy 5/2000 s. 54-55
Dział: Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk