VII posiedzenie plenarne Rady Języka Polskiego

Poradnik Językowy 5/2000 s. 55-56
Dział: Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk