Z korespondencji przewodniczącego Rady Języka Polskiego

Poradnik Językowy 5/2000 s. 59-64
Dział: Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk