Ustawa z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy o języku polskim (fragmenty)

Poradnik Językowy 5/2000 s. 64-64
Dział: Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk