Janina Wójtowiczowa jako dialektolog

Władysław Kupiszewski

Poradnik Językowy 6/2000 s. 5-6
Dział: Wspomnienia, jubileusze