Właściwości komunikacyjne, genologiczne i językowe krótkiej wiadomości tekstowej (SMS). Wybrane zagadnienia

Ewa Wolańska

Poradnik Językowy 10/2002 s. 21-30
Dział: Artykuły i rozprawy