Jeszcze o honoryfikatywności polskich zaimków osobowych

Romuald Huszcza

Poradnik Językowy 6/2000 s. 21-30
Dział: Artykuły i rozprawy