Spójnik co jako wykładnik relacji stałego współwystępowania

Krystyna Cyra

Poradnik Językowy 6/2000 s. 31-40
Dział: Artykuły i rozprawy