Muzyka, poetyka i stylistyka. Nazwy muzyczne w tytułach wierszy młodopolskich i ich wpływ na językową organizację tekstu (dokończenie)

Ewa Biłas

Poradnik Językowy 6/2000 s. 41-45
Dział: Artykuły i rozprawy