Zróżnicowanie gwar polskich na środkowej Ukrainie

Ewa Dzięgiel

Poradnik Językowy 6/2000 s. 50-60
Dział: Język polski za granicą