Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Gatunki mowy i ich ewolucja [Katowice, 2-3 grudnia 1999]

Artur Rejter

Poradnik Językowy 6/2000 s. 61-65
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki