Barbara Bartnicka, Roxana Sinielnikoff, Słownik podstawowy języka polskiego dla cudzoziemców, wyd. 3, Kielce 1999

Guy Russell Torr

Poradnik Językowy 6/2000 s. 71-72
Dział: Recenzje