Danuta Ostaszewska, Jolanta Tambor, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2000

Jolanta Szpyra-Kozłowska

Poradnik Językowy 2/2001 s. 62-66
Dział: Recenzje