Recepcja reklam telewizyjnych przez najmłodszych odbiorców i jej wpływ na ich język

Joanna Piller

Poradnik Językowy 10/2002 s. 31-44
Dział: Artykuły i rozprawy