O polszczyźnie anonimowej gramatyki języka litewskiego z I ćwierci XIX wieku (przed X.D.K.P.S.). Pisownia, fonetyka

Halina Karaś

Poradnik Językowy 7/2000 s. 1-21
Dział: Artykuły i rozprawy