Analiza gniazdowa jako metoda pomocnicza do opisu homonimii (na przykładzie etykiety i kompleksu)

Elżbieta Grabska

Poradnik Językowy 7/2000 s. 33-40
Dział: Artykuły i rozprawy