Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1999

Małgorzata Bryja, Justyna Garczyńska, Grzegorz Seroczyński

Poradnik Językowy 7/2000 s. 41-77
Dział: Bibliografia