Memoriał Komisji Dydaktycznej Rady Języka Polskiego w sprawie reformy nauczania języka ojczystego uchwalony na zebraniu Komisji w dniu 12.06.2000 r.

Jadwiga Puzynina

Poradnik Językowy 7/2000 s. 78-81
Dział: Język polski w szkole