Profesor Władysław Kupiszewski (w siedemdziesiątą rocznicę urodzin)

Janusz Siatkowski

Poradnik Językowy 9/2000 s. 1-4
Dział: Wspomnienia, jubileusze