Polska gwara wyścigowa

Małgorzata Büthner-Zawadzka

Poradnik Językowy 9/2000 s. 37-45
Dział: Artykuły i rozprawy