Kresowizmy pochodzenia białoruskiego w języku uczniów szkół polskich na Wileńszczyźnie

Kinga Geben

Poradnik Językowy 9/2000 s. 46-61
Dział: Język polski za granicą