Grażyna Vetulani, Rzeczowniki predykatywne języka polskiego. W kierunku syntaktycznego słownika rzeczowników predykatywnych na tle porównawczym, Poznań 2000

Piotr Żmigrodzki

Poradnik Językowy 9/2000 s. 62-69
Dział: Recenzje