Nowe zjawiska w polskiej rzeczywistości widziane przez pryzmat języka: sex-shop

Anna Pięcińska

Poradnik Językowy 9/2000 s. 70-77
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
sex-shop