Językowy obraz ziemi we współczesnej polszczyźnie

Emilia Połubińska-Gałecka

Poradnik Językowy 10/2000 s. 4-19
Dział: Artykuły i rozprawy