Funkcjonowanie słowotwórczych szeregów synonimicznych w świadomości językowej XVI-wiecznych pisarzy i leksykografów

Agnieszka Szczaus

Poradnik Językowy 10/2000 s. 20-33
Dział: Artykuły i rozprawy