O zestawieniach we współczesnej polszczyźnie (na przykładzie słownictwa kosmetycznego)

Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska

Poradnik Językowy 10/2000 s. 34-44
Dział: Artykuły i rozprawy