Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. Stylistyka a pragmatyka, (Katowice 18.-20.10.2000 r.)

Iwona Loewe

Poradnik Językowy 10/2000 s. 45-47
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki