Wakacyjne kursy języka polskiego w „Polonicum” (Warszawa — lato 2000 r.). Kurs „A”

Jolanta Aulak

Poradnik Językowy 10/2000 s. 47-48
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki