Wakacyjne kursy języka polskiego w „Polonicum” (Warszawa — lato 2000 r.). Kurs „B”

Ewa Rohozińska

Poradnik Językowy 10/2000 s. 48-49
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki