Chrypka — i jej stylistyczne konotacje

Karolina Sykulska

Poradnik Językowy 10/2002 s. 57-60
Dział: Artykuły i rozprawy