Jak to było ze słownikiem Doroszewskiego

Zygmunt Saloni

Poradnik Językowy 10/2000 s. 49-51
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki