Edward Polański, Małgorzata Iwanowicz, Słownictwo i frazeologia w szkole. Wiadomości, ćwiczenia, testy dla gimnazjów i szkół średnich, Łódź 1999

Małgorzata Kita

Poradnik Językowy 10/2000 s. 53-56
Dział: Recenzje