Jerzy Podracki, Słownik skrótów i skrótowców, Warszawa 1999

Monika Olejniczak

Poradnik Językowy 10/2000 s. 57-60
Dział: Recenzje