Archaizmy znaczeniowe w tekstach powieści Henryka Rzewuskiego

Barbara Bartnicka

Poradnik Językowy 1-2/1994 s. 1-23
Dział: Artykuły