Wartościowanie w mówionym tekście komentarza telewizyjnego na przykładzie transmisji sportowej

Grzegorz Ożdżyński

Poradnik Językowy 1-2/1994 s. 24-36
Dział: Artykuły