Słowiańskie wyrażenia i zwroty jako źródła pożyczek w gwarach niemieckich

Janusz Siatkowski

Poradnik Językowy 1-2/1994 s. 37-45
Dział: Artykuły