Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 2001

Janusz Adam Dziewiątkowski, Agata Płotczyk, Izabela Stąpor, Izabela Winiarska-Górska

Poradnik Językowy 10/2002 s. 63-121
Dział: Bibliografia