Nazwiska jako temat lekcji języka polskiego

Barbara Guzik

Poradnik Językowy 1-2/1994 s. 55-58
Dział: Język polski w szkole