Rozkład części mowy w języku polskim gimnazjalistów mieszkających od 6 lat w Szwecji

Ewa Teodorowicz-Hellman

Poradnik Językowy 1-2/1994 s. 59-64
Dział: Język polski za granicą