Język polityki a współczesna kultura polityczna – konferencja naukowa z cyklu „Język a kultura” (Karpacz 14-16 VI 1993)

Janusz Anusiewicz

Poradnik Językowy 1-2/1994 s. 65-66
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki