„Roczniki Humanistyczne” Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, t. XXXIX–XL – 1992, z. 6

Agnieszka Karolczuk

Poradnik Językowy 1-2/1994 s. 69-71
Dział: Recenzje