Nowsze neologizmy polszczyzny potocznej. 1. przytulanka, 2. zdrapka, 3. stolikowiec, łóżkowiec, szczękowiec, 4. lennonki

Andrzej Markowski

Poradnik Językowy 1-2/1994 s. 73-76
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów